Tím

Mvdr. Silvia Štefáková

MVDr. Silvia Štefáková

interná medicína, dermatológia, oftalmológia, chirurgia mäkkých tkanív, konateľ spoločnosti Člen KVL SR, SAVLMZ
1991
UVL Košice ukonená titulom MVDr.
1990
Stáž na Veterinárnej univerzite Lublin
1991
Stáž na Veterinárnej univerzite Helsinki
1991-1994
odborná prax veterinárna klinika Trnava
1997
Založenie veterinárnej ambulancie v Piešťanoch
2008
Transformácia na - Veterinárna klinika Pieštany s.r.o.
2017
Úspešne zvolená za prezidenta komory veterinárnych lekárov
MVDr. Lucia Kučkovská

MVDr. Lucia Kučkovská

ortopédia, neurológia, stomatológia, behaviorálna medicína Člen KVL SR, SAVLMZ, SPDD
2000 – 2003
Stáž na Klinike Jaggy Brno (neurológia, ortopédia)
2003
VFU Brno ukončená titulom MVDr.
2003 - súčastnosť
Veterinárna klinika Piešťany s.r.o.
2009
Získane certifikátu posudzovateľa DBK a DLK, predseda komisie posudzovateľov
2015
Certifikát výcvikára zväzu športovej kynológie, účasť na MSR BVK - 4.miesto rok 2015, veľa umiestnení z regionálnych pretekov, zakladateľ Oceľového branného preteku kynológov
Mvdr. Ivana Vatolíková

MVDr. Ivana Vatolíková

interná medicína, dermatológia, chirurgia mäkkých tkanív Člen KVL SR, SAVLMZ
2009 - 2010
Stáž na Klinike Jaggy Brno (interná medicína) / Erazmus VFU Brno
2010
Stáž na Univerzite Bern, Švajčiarsko (oddelenie internej medicíny na klinike malých zvierat)
2011
VFU Košice ukončená titulom MVDr.
2011 - súčastnosť
Veterinárna klinika Piešťany s.r.o.
Publikačná činnosť
Anaplazmóza u psa: Popis dvoch klinických prípadov zo Slovenska. Tomková I., Hanzlíček D. Veterinářství 2012;62:331-334.
Popis prípadu: Dirofilaria repens u psa na Slovensku. Tomková I., Kučkovská L., Hanzlíček D. Veterinářství 2015;356-360.
Marcela Štefáková

Marcela Štefáková

salón pre psov

 

Kontakt

 
Veterinárna klinika Piešťany s.r.o.
Lipová 70/10
92101 Piešťany, Slovensko
 
 
+421 33 7621452
 
 
veterinarnaklinika@centrum.sk
 

 

 
Pohotovosť (platená služba):
24 hodín denne - telefonicky
 
 
+421 915 061394